Audience Insight Tip; เริ่มทำโฆษณาเฟซบุ๊คแบบง่ายๆ ในแนวโน้มที่เหมาะสม

ก่อนเริ่มทำโฆษณาเฟซบุ๊ก ควรสำรวจกลุ่มเป้าหมายด้วย Audience Insight ในหัวข้อ

- จังหวัดที่มีความสนใจใน interest นั้น
- ช่วงอายุ และ เพศ ที่มีความสนใจต่อ Interest นั้น

คัดกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่ดีจาก Report แล้วเริ่มทำโฆษณาตามปกติ

เช่น ความสนใจลดน้ำหนัก / เพศหญิง / อายุ 22-36 / อาศัยอยู่ในจังหวด กทม. - เชียงใหม่ - ระยอง ฯลฯ

ตัวอย่าง ภาพด้านล่าง

ไปที่ Audience Insight (ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย)


ใส่ interest ก่อน แล้วระบุอายุแบบกว้างๆ ที่เมนู Targeting ด้านซ้ายมือ จากนั้นก็เริ่มสำรวจข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ครับ ว่าใน interest นี้ มีเพศไหน ช่วงอายุเท่าไร ที่ให้ความสนใจสูง


จากนั้นไปที่ ทำเลที่ตั้ง แล้วคลิกที่ กลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้ เพื่อสำรวจจังหวัดที่มีประชากรที่สนใจ interest นี้สูง เราก็คัดมาแค่เฉพาะจังหวัด Top ครับ

***ข้อมูลที่ได้ ให้คัดเป็น memo ของเราเองนะครับ จากนั้นก็ไปทำโฆษณาตามปกติที่ Create Ads แล้วกรอกข้อมูลที่เรา memo ไว้ครับ

เพิ่มเติม

ถ้าอยากรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ไปติดตาม Page ไหนบ้าง ก็ให้เลือกที่ "การกดถูกใจเพจ" เพื่อดูว่า Page เหล่านี้ทำ Content ยังไง หรือ มี Page นอกตลาด -- เป็น Page แนวไหน ที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจอีก

ทั้งหมดนี้เอาไว้เริ่มต้นเพื่อสร้างโฆษณาอย่างง่ายครับ

ปล่อยให้วิ่งครบ 7 วัน เดั๋ยวเราจะมาทำการวิจัยอีกชั้นครับ ว่ายังมีข้อมูลอะไรอีกให้เรากรองให้แคบลงอีก

==========================

เดี๋ยวโพสต์หน้าจะมาเล่าวิธีการต่อครับว่าจะวิจัยอะไรได้อีก

อ่านเพิ่มเติม
http://www.fanfacemarket.com/2015/07/facebook-ads-tip-split-test.html

photo; positionly.com

ขับเคลื่อนโดย Blogger.