นิยามคำว่า การตลาดและการขาย


นิยามสั้นๆ ฉบับก๊อตจิล่า

การตลาด กับ การขาย คนมักเข้าใจผิดว่า 2 สิ่งนี้ คือ ศาสตร์เดียวกัน


ซึ่งความจริง ไม่ใช่


"การตลาด คือ การทำให้สินค้าขายได้ด้วยตัวมันเอง โดยไม่ต้องมีคนขาย"

"การขาย คือ การทำให้สินค้าถูกซื้อ โดยอาศัยทักษะส่วนตัวของนักขาย"


...การขาย เริ่มต้นได้ง่ายกว่า เพราะแสดงผลลัพธ์ได้ไวและชัดเจนกว่า ดังนั้นธุรกิจขนาดเล็กจึงเริ่มต้นที่การขายก่อน เพื่อเอาทุนมาสร้างการตลาดในภายหลัง

ความเป็นจริง ทั้ง 2 อย่างนี้ อาจมีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น Background ให้กันก่อนได้ เช่น

เราอาจเริ่มต้นแผนธุรกิจด้วยการ สร้างกระแสให้สินค้า เพื่อให้การขายง่ายขึ้น ไวขึ้น และเยอะขึ้น

หรือ เราอาจเน้นขายไว้ก่อน เพื่อระดมทุน ต่อยอดสายป่าน ซึ่งในขณะที่ขายไป ก็อาจสอดแทรกการตลาดแบบปากต่อปาก (words of mouth) ไปพร้อมกัน

หากคุณมีธุรกิจ คุณจะเริ่มต้นแผนธุรกิจของคุณด้วยคำใด...ผมมองว่าไม่มีถูก ไม่มีผิด มีแค่ "ความเหมาะสมตามบริบท"

แต่ที่อยากสื่อสารให้เข้าใจคือ 2 คำนี้ ไม่ใช่ คำเดียวกัน ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกัน...

โดยเฉพาะคนที่สนุกกับการขาย...แล้วเผลอคิดว่าที่ตนเองทำคือการตลาด

อย่าเน้นแค่อย่างใด จนลืมไปในอีกอย่างนะครับ

photo; commons.wikimedia.org
ขับเคลื่อนโดย Blogger.